دوار سازان همت
درباره شرکت

id : 41339
نام : دوار سازان همت
پروانه بهره برداری : 5/61181
تلفن کارخانه : 6152623221
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت 4
آدرس دفتر مرکزی : امیدیه-شهرك مطهری-خیابان جانبازان-كوچه خرداد2- پلاك 47

بازسازی و نوسازی توربین

دوار سازان همت

30000 : عدد