صنایع جهان الكتریك نیشابور
درباره شرکت

id : 39912
نام : صنایع جهان الكتریك نیشابور
پروانه بهره برداری : 9911
تلفن کارخانه : 5142228115
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : نیشابور- كیلومتر 4 جاده مشهد
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 4 جاده نیشابور به مشهد

محافظ برقی لوازم برقی خانگی

صنایع جهان الكتریك نیشابور

50 : تن

پریز و دو شاخه خانگی

صنایع جهان الكتریك نیشابور

25700 : تن

سرپیچ لامپ و استارتر

صنایع جهان الكتریك نیشابور

3160 : تن

كلید برق ساختمانی

صنایع جهان الكتریك نیشابور

500 : تن