ذوب فلزات طلوع
درباره شرکت

id : 39848
نام : ذوب فلزات طلوع
پروانه بهره برداری : 1763
تلفن کارخانه : 5523267132
تلفن دفتر مرکزی : 5523267132
آدرس کارخانه : نیشابوركیلومتر 16 جاده مشهد
آدرس دفتر مرکزی : نیشابوركیلومتر 16 جاده مشهد

ریخته گری چدن خاكستری بروش القایی

ذوب فلزات طلوع

14000 : تن

ریخته گری آلومینیوم به روش معمولی

ذوب فلزات طلوع

200 : دستگاه

ریخته گری قطعات آهن

ذوب فلزات طلوع

1500 : عدد

بوش سیلندر

ذوب فلزات طلوع

18000 : عدد