جعفر لطفی
درباره شرکت

id : 39819
نام : جعفر لطفی
پروانه بهره برداری : 2891
تلفن کارخانه : 5143221894
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بعد از میدان صنعت ، خیابان رسالت شرقی 21 نرسیده به راه آهن سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : خیابان سی متری طالقانی-خیابان رسالت شرقی21 نرسیده به راه آهن سمت راست

غلتك دستگاه نورد

جعفر لطفی

8500 : عدد

قالب شكل دهی ورق یا برش ورق

جعفر لطفی

2000 : تن