تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور
درباره شرکت

id : 39789
نام : تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور
پروانه بهره برداری : 4588
تلفن کارخانه : 5143268151
تلفن دفتر مرکزی : 5117282886
آدرس کارخانه : بهره وری 6 كوشش 2
آدرس دفتر مرکزی : خیابان صاحب الزمان1بین صاحب الزمان 6 و 8 1بازرگانی افلاك الكتریك

كابل انتقال برق مسی بدون روكش عایق حداكثر تا یك كیلوولت

تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور

245 : تن

كابل آنتن تلویزیون رنگی

تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور

1080 : تن

سیم و كابل برق افشان مسی از نمره 1 تا 4

تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور

150000 : دستگاه

سیم و كابل برق افشان مسی نمره 4 و بیشتر

تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور

500 : دستگاه

كابل برق صنعتی و ساختمانی افشان از جنس آلومینیوم

تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور

21000 : تن

كابل برق صنعتی و ساختمانی مفتولی از جنس آلومینیوم

تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور

970 : تن

كابل انتقال برق از جنس مس حداكثر تا یك كیلوولت

تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور

2580 : تن

كابل انتقال برق از جنس آلومینیوم حداكثر تا یك كیلوولت

تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور

60000 : تن

كابل روكش دار آلومینیومی با مغز فولادی (ACSR)

تعاونی مهر افلاك آریا نیشابور

20790000 : مترمربع