یوتاب طب پارس
درباره شرکت

id : 39697
نام : یوتاب طب پارس
پروانه بهره برداری : 11147
تلفن کارخانه : 9151134869
تلفن دفتر مرکزی : 24542951
آدرس کارخانه : مشهد جاده كلات خ پولاد پ 12
آدرس دفتر مرکزی : مشهد جاده كلات خ پولاد پ 12

بسته بندی مواد داروئی

یوتاب طب پارس

2250 : تن

دستمال نمدار

یوتاب طب پارس

7000 : تن

لاك

یوتاب طب پارس

1620 : تن

پودرپاك كننده لاك ناخن

یوتاب طب پارس

11000000 : عدد

حالت دهنده مو ژل مو

یوتاب طب پارس

12150000 : عدد

بسته بندی قند

یوتاب طب پارس

750 : تن

بسته بندی شكر

یوتاب طب پارس

6000 : تن

خلال دندان چوبی

یوتاب طب پارس

15000 : تن

طعم دهی و بسته بندی چای سیاه كیسه ای

یوتاب طب پارس

4500000 : قالب

دستمال بهداشتی منسوج

یوتاب طب پارس

57000 : تن

دستمال مرطوب

یوتاب طب پارس

11000 : تن

پد الكلی

یوتاب طب پارس

2000000 : قالب

پچ آرایشی و بهداشتی

یوتاب طب پارس

3000 : تن

بسته بندی گلیسیرین

یوتاب طب پارس

4500 : تن

بسته بندی پرمنگنات

یوتاب طب پارس

6500 : تن

بسته بندی اكتیول

یوتاب طب پارس

8000 : تن

بسته بندی داروی نظافت

یوتاب طب پارس

28000 : تن

بسته بندی كرم ها

یوتاب طب پارس

7000 : تن

بسته بندی چای

یوتاب طب پارس

11000 : تن

بسته بندی قند و شكر

یوتاب طب پارس

6000 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

یوتاب طب پارس

5000 : تن

بسته بندی الكل ها

یوتاب طب پارس

1000 : تن

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

یوتاب طب پارس

200 : دستگاه

بسته بندی محصولات غذایی آردی

یوتاب طب پارس

20000 : عدد

بسته بندی نشاسته

یوتاب طب پارس

100000 : عدد

بسته بندی گیاهان دارویی

یوتاب طب پارس

3000 : تن

بسته بندی پودر نوشیدنی فوری

یوتاب طب پارس

90000 : تن

بسته بندی اسانس غیر خوراكی

یوتاب طب پارس

36000 : تن

بسته بندی مایعات دارویی

یوتاب طب پارس

30000 : تن

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

یوتاب طب پارس

2000 : تن

بسته بندی آرد غلات

یوتاب طب پارس

7000 : تن

بسته بندی دسر پودری

یوتاب طب پارس

600 : تن

بسته بندی مكمل های دارویی و غذایی

یوتاب طب پارس

72000 : تن

بسته بندی كره حیوانی

یوتاب طب پارس

140000 : تن

بسته بندی قلیاها (معدنی)

یوتاب طب پارس

550 : تن

بسته بندی پارافین مایع

یوتاب طب پارس

410 : تن

بسته بندی كره گیاهی

یوتاب طب پارس

150 : تن

بسته بندی پودر میوه های آجیلی

یوتاب طب پارس

1600 : متر مربع

بسته بندی پنبه آرایشی و بهداشتی

یوتاب طب پارس

750 : دستگاه

بسته بندی ژل حالت دهنده و نرم كننده

یوتاب طب پارس

500 : دستگاه

بسته بندی الكل به جز اتانول

یوتاب طب پارس

2300 : تن