هاشم نادری سمیرمی
درباره شرکت

id : 39657
نام : هاشم نادری سمیرمی
پروانه بهره برداری : 24511
تلفن کارخانه : 5135411418
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فازدو قطعه 514
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی توس فاز دو اندیشه هفت دانش هشت پلاك 512

خدمات ساخت تراشكاری فلزات

هاشم نادری سمیرمی

150 : تن

قید و بست ها (جیگ و فیكسچر)

هاشم نادری سمیرمی

450 : عدد

ابزار گیر

هاشم نادری سمیرمی

750 : تن

مدل های ریخته گری

هاشم نادری سمیرمی

2500 : تن