ویرا الكتریك آرتا
درباره شرکت

id : 39636
نام : ویرا الكتریك آرتا
پروانه بهره برداری : 121/1865915
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر هفده جاده قوچان جاده شهرك صنعتی توس اراضی لنگر پلاك 66
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 17 جاده قوچان اراضی لنگر

پریز و دو شاخه خانگی

ویرا الكتریك آرتا

3000 : تن

پریز و دو شاخه صنعتی

ویرا الكتریك آرتا

200 : تن

سرپیچ لامپ و استارتر

ویرا الكتریك آرتا

250 : تن

كلید برق ساختمانی

ویرا الكتریك آرتا

50 : تن

سیم رابط برق

ویرا الكتریك آرتا

500 : تن

جعبه تقسیم

ویرا الكتریك آرتا

1400 : تن