تعاونی چند منظوره 400 جعفرآباد
درباره شرکت

id : 615
نام : تعاونی چند منظوره 411 جعفرآباد
پروانه بهره برداری : 17449
تلفن کارخانه : 1452-8822483-4-
تلفن دفتر مرکزی : -1452-8822483-4-
آدرس کارخانه : بیله سوار- جعفر ابادجنب مدرسه شبانه روزی
آدرس دفتر مرکزی : بیله سوار- جعفر ابادجنب مدرسه شبانه روزی

نشاسته از گندم

تعاونی چند منظوره 400 جعفرآباد

720 : تن

گلوتن گندم

تعاونی چند منظوره 400 جعفرآباد

320000 : متر مربع