پنبه پاك كنی بابك مغان
درباره شرکت

id : 613
نام : پنبه پاك كنی بابك مغان
پروانه بهره برداری : 27125
تلفن کارخانه : 1912-111-7712
تلفن دفتر مرکزی : 1452-7283417
آدرس کارخانه : بیله سوار- جعفراباد روبروی روستای قوردی كل
آدرس دفتر مرکزی : پارس آباد-خیابان امام خمینی-روبروی بانك ملی-مغازه وطن خواه

حلاجی پنبه

پنبه پاك كنی بابك مغان

50 : تن