مهندسی مشهد تدبیر
درباره شرکت

id : 39476
نام : مهندسی مشهد تدبیر
پروانه بهره برداری : 121/1374176
تلفن کارخانه : 5138229511
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای هاشمیه، بلوار نماز، نماز1، نماز112، ساختمان مشهد تدبیر
آدرس دفتر مرکزی : بلوار فرامرز عباسی- فرامرز عباسی 12- پلاك 22