هیوا تجارت
درباره شرکت

id : 599
نام : هیوا تجارت
پروانه بهره برداری : 23391
تلفن کارخانه : 4533873191
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل-شهرك صنعتی2 - خیابان صنعت ، قطعه 163
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی2 روبروی سبلان پارچه

تبلت

هیوا تجارت

40000 : دستگاه

دسته بازی بی سیم

هیوا تجارت

7500 : دستگاه

تلفن همراه

هیوا تجارت

7500 : دستگاه

دستگاه موقعیت یاب مكانی (جی پی اس)

هیوا تجارت

80000 : دستگاه

تلفن بی سیم

هیوا تجارت

120000 : دستگاه

تلفن معمولی

هیوا تجارت

30000 : دستگاه

تلویزیون رنگی LED

هیوا تجارت

7500 : دستگاه

رادیوهای خودرو

هیوا تجارت

7500 : دستگاه

گیرنده دیجیتال زمینی

هیوا تجارت

40000 : دستگاه

بلندگوی ستونی

هیوا تجارت

80000 : دستگاه

دستگاه ضبط و پخش دی وی دی

هیوا تجارت

80000 : دستگاه