مهندسی افرا صنعت كیمیا
درباره شرکت

id : 39458
نام : مهندسی افرا صنعت كیمیا
پروانه بهره برداری : 24479
تلفن کارخانه : 5135412581
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز دو اندیشه 13 قطعه 859
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی توس فاز دوم اندیشه 13 قطعه 859

نوار نقاله صفحه دار

مهندسی افرا صنعت كیمیا

3250 : تن

نوار نقاله زنجیری

مهندسی افرا صنعت كیمیا

3750 : تن

تجهیزات تصفیه فاضلاب به روش فیزیكی

مهندسی افرا صنعت كیمیا

12800 : تن

تجهیزات تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

مهندسی افرا صنعت كیمیا

30 : تن

تجهیزات تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیكی

مهندسی افرا صنعت كیمیا

5000 : عدد

ماشین سرند كردن مواد معدنی

مهندسی افرا صنعت كیمیا

7500 : عدد

ماشین جدا كردن مواد معدنی

مهندسی افرا صنعت كیمیا

2100 : عدد

قطعات ماشین آلات فرآوری مواد معدنی

مهندسی افرا صنعت كیمیا

50 : دستگاه

سنگ شكن فكی

مهندسی افرا صنعت كیمیا

250 : تن