مشهد ریس
درباره شرکت

id : 39347
نام : مشهد ریس
پروانه بهره برداری : 11331
تلفن کارخانه : 2623798
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهد كیلومتر 9 جاده كلات مقابل دروی
آدرس دفتر مرکزی : مشهد كیلومتر 9 جاده كلات مقابل دروی

نخ خامه قالی

مشهد ریس

100 : تن