محمود ضمیری زراعتی
درباره شرکت

id : 39277
نام : محمود ضمیری زراعتی
پروانه بهره برداری : 12114
تلفن کارخانه : 5135413732
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : مشهد-شهرك صنعتی طوس فاز 2 شماره 213
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی توس فاز 2 اندیشه 6 شماره 213

دینام خودرو (بالاتر از 90 آمپر)

محمود ضمیری زراعتی

480 : تن

دینام خودرو (كمتر از 90 آمپر)

محمود ضمیری زراعتی

42000 : تن

استارتر كامیونت

محمود ضمیری زراعتی

22000 : تن

استارتر كامیون

محمود ضمیری زراعتی

43000 : تن

استارتر ماشین های راه سازی

محمود ضمیری زراعتی

290 : تن

استارتر ماشین های كشاورزی

محمود ضمیری زراعتی

2000 : دستگاه

استارتر اتوبوس

محمود ضمیری زراعتی

500 : دستگاه

استارتر مینی بوس

محمود ضمیری زراعتی

50000 : دستگاه

استارتر خودرو سواری و وانت

محمود ضمیری زراعتی

20000 : دستگاه