محمدرضا وجواد حسین زاده بحرینی
درباره شرکت

id : 39242
نام : محمدرضا وجواد حسین زاده بحرینی
پروانه بهره برداری : 11612
تلفن کارخانه : 2653734
تلفن دفتر مرکزی : 9151144591
آدرس کارخانه : مشهد - ج سیمان ك 9 خ امام رضا 9 پ 28
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - ج سیمان ك 9

سیم ظرفشوئی

محمدرضا وجواد حسین زاده بحرینی

44000 : تن