محمد جواد صابری افتخار
درباره شرکت

id : 39132
نام : محمد جواد صابری افتخار
پروانه بهره برداری : 19387
تلفن کارخانه : 5413968
تلفن دفتر مرکزی : 9151163664
آدرس کارخانه : مشهد - شهرك صنعتی طوس فاز 1 فاز3 كارگاهی شماره 313
آدرس دفتر مرکزی : مشهدآزادشهرامامت 16پ 18

ماشین الات خط رنگ

محمد جواد صابری افتخار

500 : تن