میرداماد موسوی ایورق
درباره شرکت

id : 566
نام : میرداماد موسوی ایورق
پروانه بهره برداری : 22726
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : -
آدرس کارخانه : اردبیل-روستای ایورق
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-روستای ایورق