میر یعقوب سید یوسفی
درباره شرکت

id : 564
نام : میر یعقوب سید یوسفی
پروانه بهره برداری : 31161
تلفن کارخانه : 1451-6625116
تلفن دفتر مرکزی : 1451-2242214
آدرس کارخانه : اردبیل- شهرك صنعتی شماره 1 خیابان 14 واحد كارگاهی شماره 19
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل خیابان شریعتی روبروی بانك صادرات

درب تمام چوب

میر یعقوب سید یوسفی

150000 : تن

مبلمان منازل بدون پایه

میر یعقوب سید یوسفی

100000 : تن

بوفه چوبی

میر یعقوب سید یوسفی

20000 : تن

كابینت چوبی

میر یعقوب سید یوسفی

150000 : تن