میر محمد علی سیدی
درباره شرکت

id : 562
نام : میر محمد علی سیدی
پروانه بهره برداری : 44142
تلفن کارخانه : 1451-6614343
تلفن دفتر مرکزی : 1451-6617551
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی 1 - خیابان سوم - قطعه 13
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-میدان بعثت - روبروی حمام صفا- نجاری سیدی

درب پیش ساخته چوبی

میر محمد علی سیدی

56 : تن

كابینت چوبی

میر محمد علی سیدی

150 : تن