ماشین سازی نمونه
درباره شرکت

id : 39142
نام : ماشین سازی نمونه
پروانه بهره برداری : 121/1776892
تلفن کارخانه : 6652319
تلفن دفتر مرکزی : 6652319
آدرس کارخانه : مشهد كیلومتر 6 جاده مشهد قوچان كوچه دستمال گلریز
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - ج سنتو ك 6-كوچه دستمال گلریز

تولید مدلهای ریخته گری مدلسازی

ماشین سازی نمونه

10000 : عدد

تراشكاری

ماشین سازی نمونه

50000 : هزار لیتر