مهدی و فرزاد كاظم زاده
درباره شرکت

id : 553
نام : مهدی و فرزاد كاظم زاده
پروانه بهره برداری : 18561
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : -
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی یك - روبروی بانك ملت - خیابان یكم
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - شهرك صنعتی یك - روبروی بانك ملت - خیابان یكم

كابینت چوبی

مهدی و فرزاد كاظم زاده

15000 : تن

درب پیش ساخته چوبی

مهدی و فرزاد كاظم زاده

15000 : تن