گروه صنعتی ماهان تدبیر پارت
درباره شرکت

id : 38971
نام : گروه صنعتی ماهان تدبیر پارت
پروانه بهره برداری : 11411
تلفن کارخانه : 5135423545
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پارك علم و فناوری- خیابان توسكا- توسكا یك
آدرس دفتر مرکزی : چراغچی 23 پلاك 261

مخازن فلزی تحت فشار كروی (به جز مخازن مواد غذایی)

گروه صنعتی ماهان تدبیر پارت

700 : تن

رگلاتور گاز

گروه صنعتی ماهان تدبیر پارت

20000 : تن

شیرآلات توپی

گروه صنعتی ماهان تدبیر پارت

17500 : تن

شیرآلات ایمنی

گروه صنعتی ماهان تدبیر پارت

33300 : تن

شیرآلات صنعتی پنوماتیك با مكانیزم خودكار

گروه صنعتی ماهان تدبیر پارت

60000 : تن