گروه صنعتی الكترو پژواك آرین
درباره شرکت

id : 38958
نام : گروه صنعتی الكترو پژواك آرین
پروانه بهره برداری : 121/1631978
تلفن کارخانه : 2411231
تلفن دفتر مرکزی : 21886991196
آدرس کارخانه : مشهد-شهرك صنعتی فناوری های برتر صنعت 6 قطعه سوم
آدرس دفتر مرکزی : سعادت آباد علاممه جنوبی خ 26 غربی شماره 16

ترانسفورماتور فشار ضعیف

گروه صنعتی الكترو پژواك آرین

136000 : عدد

ترانسفورماتور

گروه صنعتی الكترو پژواك آرین

67000 : عدد

دستگاه منبع تغذیه تثبیت ولتاژاستابلیزر

گروه صنعتی الكترو پژواك آرین

200000 : عدد