كیان واشر شرق
درباره شرکت

id : 38911
نام : كیان واشر شرق
پروانه بهره برداری : 18885
تلفن کارخانه : 5123564115
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی بینالود خیابان اندیشه قطعه4811
آدرس دفتر مرکزی : بلوار وكیل آباد- كوثر شمالی 7- پلاك 23/1

واشر نسوز گرافیتی

كیان واشر شرق

50 : تن

واشر فولادی كم كربن

كیان واشر شرق

50 : تن

واشر فولادی پر كربن

كیان واشر شرق

50 : تن