مسلم بابائی
درباره شرکت

id : 538
نام : مسلم بابائی
پروانه بهره برداری : 41966
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : 1451-3351764
آدرس کارخانه : اردبیل-شهرك صنعتی یك وروی شهرك - خ پانزده متری قطعه 19
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-میدان مبارزان-كوچه شهید سلیمی-پلاك27

بسته بندی كاغذ ومقوا

مسلم بابائی

100000 : تن