محمد نوری
درباره شرکت

id : 528
نام : محمد نوری
پروانه بهره برداری : 33664
تلفن کارخانه : 4533643541
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : طبقه همكف دارای پلاك ثبتی به شماره 14 فرعی از پلاك ثبتی به شماره 1 اصلی (استیجاری)
آدرس دفتر مرکزی : عالی قاپو خیابان انقلاب ساختمان نارنج طبقه اول واحد دوم

آداپتور (شارژر غیر صنعتی)

محمد نوری

630 : تن

شارژر همراه

محمد نوری

5000 : تن

كابل یو اس بی

محمد نوری

5000 : تن