فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
درباره شرکت

id : 38747
نام : فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
پروانه بهره برداری : 25644
تلفن کارخانه : 8427774
تلفن دفتر مرکزی : 8427774
آدرس کارخانه : مشهد خ كوهسنگی 17 پ 14
آدرس دفتر مرکزی : مشهد خ كوهسنگی 17 پ 14

تجهیزات شبكه ALN

فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

2500 : متر مربع