محمد قهرمانپور سلطان آباد
درباره شرکت

id : 527
نام : محمد قهرمانپور سلطان آباد
پروانه بهره برداری : 36196
تلفن کارخانه : 1451- 8383115
تلفن دفتر مرکزی : 1451-2261262
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی 2 - خ شمشاد 2 - قطعه 566
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-كوچه معمار - بن بست پناه آبادی-پلاك91 - واحد چهارم

ماشین الات برای عمل اوری مواد غذائی باتغییردما

محمد قهرمانپور سلطان آباد

60 : تن

ماشینهای تهیه ابمیوه جات

محمد قهرمانپور سلطان آباد

20 : تن

ساخت مخزن

محمد قهرمانپور سلطان آباد

5000 : تن