فرش نگین مشهد
درباره شرکت

id : 38723
نام : فرش نگین مشهد
پروانه بهره برداری : 11428
تلفن کارخانه : 5112473535
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 23 جاده قوچان جاده محمد آباد قائم مقام - كدپستی 9355131111
آدرس دفتر مرکزی : خیابان سناباد - بین گلچره و افرین

تاپس اكریلیك

فرش نگین مشهد

200 : تن

نخ اكریلیك نانبالك

فرش نگین مشهد

500 : عدد

فرش ماشینی

فرش نگین مشهد

100 : تن

تكمیل فرش ماشینی

فرش نگین مشهد

100 : دستگاه