عباسعلی احمدآبادی
درباره شرکت

id : 38473
نام : عباسعلی احمدآبادی
پروانه بهره برداری : 11963
تلفن کارخانه : 3856858
تلفن دفتر مرکزی : 3856858
آدرس کارخانه : مشهد كوی المهدی 61 متری فشار قوی سمت چپ پ 114
آدرس دفتر مرکزی : مشهد كوی المهدی 61 متری فشار قوی سمت چپ پ 114

قطعات پمپهای كشاورزی

عباسعلی احمدآبادی

75 : دستگاه

تولید مدلهای ریخته گری مدلسازی

عباسعلی احمدآبادی

120 : دستگاه