گروه صنعتی سبلان سلولز
درباره شرکت

id : 496
نام : گروه صنعتی سبلان سلولز
پروانه بهره برداری : 17156
تلفن کارخانه : 1451-8383581
تلفن دفتر مرکزی : 1451-5514257
آدرس کارخانه : اردبیل- شهرك صنعتی 2 - انتهای قطعات 1331،1332، 1338 و 1339
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-سبلان فاز2-خ فلسطین-سهروردی11-پلاك225

كاغذ فلوتینگ ازضایعات كاغذ ومقوا

گروه صنعتی سبلان سلولز

3000 : هزار لیتر