صنعتی توان تجهیز توس
درباره شرکت

id : 38411
نام : صنعتی توان تجهیز توس
پروانه بهره برداری : 121/1713163
تلفن کارخانه : 5112411991
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : صنعت 1قطعه 461
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی فناوری برتر قطعه 461

مقره شیشه ای

صنعتی توان تجهیز توس

20000 : تن

سركابل پلاگین

صنعتی توان تجهیز توس

4000 : تن