صنایع توس كات خراسان
درباره شرکت

id : 38299
نام : صنایع توس كات خراسان
پروانه بهره برداری : 121/1582418
تلفن کارخانه : 5132411171
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : صنعت 1 واحد 157
آدرس دفتر مرکزی : بلوار قرنی ، قرنی 21 برج جاویدان ورودی 3 طبقه 8 واحد 812

سوئیچگیر فشار قوی GIS

صنایع توس كات خراسان

5184 : تن