كارخانجات آردسالم
درباره شرکت

id : 481
نام : كارخانجات آردسالم
پروانه بهره برداری : 44981
تلفن کارخانه : 4533333779
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - دروازه مشگین شهر-روبروی پمپ بنزین
آدرس دفتر مرکزی : مابین دروازه مشگین و میدان وحدت،روبروی پمپ بنزین قدیمی

آرد گندم

كارخانجات آردسالم

375 : تن

سبوس غلات (حتی به صورت پودر)

كارخانجات آردسالم

250 : تن