كارتن سبز قائم
درباره شرکت

id : 479
نام : كارتن سبز قائم
پروانه بهره برداری : 22377
تلفن کارخانه : 4533873395
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان صنعت- قطعات 437-436-435-434
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی2

ورق كارتن دولا

كارتن سبز قائم

20000 : متر

ورق كارتن سه لا

كارتن سبز قائم

2635 : تن

ورق كارتن چندلا

كارتن سبز قائم

60 : تن