شهر سلامتی بهرام
درباره شرکت

id : 38198
نام : شهر سلامتی بهرام
پروانه بهره برداری : 121/1617211
تلفن کارخانه : 5413511
تلفن دفتر مرکزی : 9121166718
آدرس کارخانه : مشهد شهرك صنعتی طوس فاز یك بلوارصنعت نبش خیابان پنجم قطعه219
آدرس دفتر مرکزی : مشهد قاسم آباد فلاحی 38

آرد سویا(چربی نگرفته)

شهر سلامتی بهرام

65 : تن

پروتئین بافت دار سویا(TVP)

شهر سلامتی بهرام

60 : تن

نان سویا حجیم

شهر سلامتی بهرام

70 : تن

بیسكویت

شهر سلامتی بهرام

700 : تن

كلوچه

شهر سلامتی بهرام

28 : تن

كیك

شهر سلامتی بهرام

10 : تن

آرد یا پودر سوخاری

شهر سلامتی بهرام

15 : تن

نان لواش ماشینی

شهر سلامتی بهرام

20 : تن

سس

شهر سلامتی بهرام

15 : تن

شیر سویا

شهر سلامتی بهرام

10 : تن

ماست سویا

شهر سلامتی بهرام

700 : تن

دوغ سویا

شهر سلامتی بهرام

180 : تن

پنیر سویا

شهر سلامتی بهرام

40 : تن

پنیر پیتزای سویا

شهر سلامتی بهرام

30 : تن

خامه سویا

شهر سلامتی بهرام

80 : تن

بستنی سویا

شهر سلامتی بهرام

40 : تن

فرآورده جایگزین تخم مرغ بر پایه سویا

شهر سلامتی بهرام

7800 : تن

كره سویا

شهر سلامتی بهرام

100 : تن

كشك سویا

شهر سلامتی بهرام

1200000 : عدد

سوسیس سویا

شهر سلامتی بهرام

4800 : تن

كالباس سویا

شهر سلامتی بهرام

300 : تن

برگر سویا

شهر سلامتی بهرام

375 : تن

دسر بر پایه میوه جات

شهر سلامتی بهرام

425 : تن

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

شهر سلامتی بهرام

50 : تن

شیرازسویا

شهر سلامتی بهرام

20 : تن

پنیرازسویا

شهر سلامتی بهرام

7 : تن

سس ازسویا

شهر سلامتی بهرام

1 : تن

ماست ازسویا

شهر سلامتی بهرام

7 : تن

دوغ ازسویا

شهر سلامتی بهرام

2 : تن

سایرمحصولات ازسویا

شهر سلامتی بهرام

5 : تن