فولاد آرتا ورق عالی قاپو
درباره شرکت

id : 463
نام : فولاد آرتا ورق عالی قاپو
پروانه بهره برداری : 32323
تلفن کارخانه : 4533873981
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان ارغوان 3- قطعه 481 و 495 - واحد استیجاری -
آدرس دفتر مرکزی : میدان بعثت - بازار آهن فروشان فاز 4 - پلاك 63

شكل دهی ورق

فولاد آرتا ورق عالی قاپو

80000 : تن

خم كاری ورق

فولاد آرتا ورق عالی قاپو

300 : تن

كركره ای كردن ورق فلزی

فولاد آرتا ورق عالی قاپو

200 : تن

ظروف فولادی و آهنی با گنجایش 5 لیتر و كمتر

فولاد آرتا ورق عالی قاپو

280000 : تن