فرشید سیدقرشی
درباره شرکت

id : 455
نام : فرشید سیدقرشی
پروانه بهره برداری : 21413
تلفن کارخانه : 4533232131
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان سرچشمه - ساختمان پزشكان شیخ الرئیس - طبقه دوم
آدرس دفتر مرکزی : میدان سرچشمه - ساختمان پزشكان شیخ الرئیس - طبقه دوم

دندان های مصنوعی جزئی

فرشید سیدقرشی

180000 : تن

دندان های مصنوعی كامل

فرشید سیدقرشی

144000 : تن