سهامی عام تولیدی تیم
درباره شرکت

id : 38118
نام : سهامی عام تولیدی تیم
پروانه بهره برداری : 11251
تلفن کارخانه : 6652415
تلفن دفتر مرکزی : 6652415-18
آدرس کارخانه : ج قوچان ك7
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خ استاد نجات الهی خ سپند غربی پ 92

نخ هایبالك

سهامی عام تولیدی تیم

1400 : تن