سنتراژمشهد
درباره شرکت

id : 37999
نام : سنتراژمشهد
پروانه بهره برداری : 7287
تلفن کارخانه : 5421818-19
تلفن دفتر مرکزی : 33919846-5421818
آدرس کارخانه : مشهد:كیلومتر18جاده قوچان
آدرس دفتر مرکزی : تهران سعدی جنوبی مركزتجاری سعدی واحد 115

پمپ لجن كش

سنتراژمشهد

15 : تن

پمپ كف كش

سنتراژمشهد

150000 : عدد

پمپ های سانتریفوژ

سنتراژمشهد

350000 : عدد

كوره های ذوب القائی ثابت

سنتراژمشهد

7200 : تن

ترانسفورماتور توزیع

سنتراژمشهد

1000000 : عدد