سعید رضا سلیم كاویانی
درباره شرکت

id : 37979
نام : سعید رضا سلیم كاویانی
پروانه بهره برداری : 15892
تلفن کارخانه : 2252563
تلفن دفتر مرکزی : 2234468
آدرس کارخانه : مشهد -جاده قوچان شهرك صنعتی طوس فاز كارگاهی قطعه 216
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - خ سعدی پاساژ مهتاب پ 18

دستگاه امپلی فایر دستگاه تقویت صدا

سعید رضا سلیم كاویانی

30000 : تن