فراورده های لبنی تارا سبلان
درباره شرکت

id : 449
نام : فراورده های لبنی تارا سبلان
پروانه بهره برداری : 11114
تلفن کارخانه : 1451-8383419-11
تلفن دفتر مرکزی : 121-6647111
آدرس کارخانه : اردبیل جاده نمین شهرك صنعتی شماره 2 - بلوك غذایی
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ آزادی-خ اسكندر شمالی-پ 75-واحد 1

شیرپاستوریزه

فراورده های لبنی تارا سبلان

80000 : تن

ماست پاستوریزه

فراورده های لبنی تارا سبلان

20 : تن

خامه پاستوریزه

فراورده های لبنی تارا سبلان

40 : تن

شیراسترلیزه

فراورده های لبنی تارا سبلان

10 : تن

شیرطعم دار

فراورده های لبنی تارا سبلان

600 : عدد

شیركاكائو

فراورده های لبنی تارا سبلان

12000 : عدد

شیرقهوه

فراورده های لبنی تارا سبلان

300 : عدد

پودراب پنیر

فراورده های لبنی تارا سبلان

50000 : تن

پنیرسفیدایرانی

فراورده های لبنی تارا سبلان

100000 : تن

پنیر پیتزا

فراورده های لبنی تارا سبلان

30 : تن

پنیرطعم دار

فراورده های لبنی تارا سبلان

300 : عدد

ماست میوه وغیره

فراورده های لبنی تارا سبلان

1000 : تن

پنیربرگر

فراورده های لبنی تارا سبلان

1000 : تن

خامه استرلیزه

فراورده های لبنی تارا سبلان

1800 : هزار لیتر

ماست خامه دار

فراورده های لبنی تارا سبلان

144000 : تن

خامه قنادی

فراورده های لبنی تارا سبلان

20000 : عدد

عسل بسته بندی شده

فراورده های لبنی تارا سبلان

10000 : عدد

ابمیوه ازكنسانتره

فراورده های لبنی تارا سبلان

70000 : عدد

دوغ بدون گاز

فراورده های لبنی تارا سبلان

40000 : متر مكعب

ژله میوه

فراورده های لبنی تارا سبلان

2835000 : مترمربع

كرم كارامل

فراورده های لبنی تارا سبلان

323100 : تن

پنیرپاستوریزه

فراورده های لبنی تارا سبلان

5134 : تن