فراورده های صنعتی صدف داش سهامی خاص
درباره شرکت

id : 448
نام : فراورده های صنعتی صدف داش سهامی خاص
پروانه بهره برداری : 25119
تلفن کارخانه : 1451-3351466
تلفن دفتر مرکزی : 121-22873397
آدرس کارخانه : اردبیل- شهرك صنعتی 2
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ شریعتی-تقاطع همك-خ داور گل نبی-پ 18-واحد 19

سنگبری وسنگكوبی

فراورده های صنعتی صدف داش سهامی خاص

120000 : تن

مصنوعات سنگی

فراورده های صنعتی صدف داش سهامی خاص

10000 : تن