سپتیكو
درباره شرکت

id : 37936
نام : سپتیكو
پروانه بهره برداری : 12987
تلفن کارخانه : 9151156129
تلفن دفتر مرکزی : 2423715
آدرس کارخانه : مشهد جاده سیمان ك 7 همت آباد
آدرس دفتر مرکزی : مشهد-ج سیمان-طالقانی11

سركه

سپتیكو

300 : تن

ترشیجات

سپتیكو

900 : تن

خیار شور

سپتیكو

210000 : تن

قطعات پلاستیكی تزریقی

سپتیكو

15000 : عدد

ورقهای پلاستیكی

سپتیكو

15000 : عدد

قطعات پلاستیكی بادی

سپتیكو

500000 : عدد

مربا

سپتیكو

44200 : تن

ابغوره

سپتیكو

35000 : تن

اب لیموترش

سپتیكو

2000 : تن

كنسروزیتون

سپتیكو

2400 : تن

بسته بندی الكل صنعتی

سپتیكو

800 : تن