زرین سامانه شرق
درباره شرکت

id : 37857
نام : زرین سامانه شرق
پروانه بهره برداری : 11154
تلفن کارخانه : 5138422323
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان آبكوه، بعد از تقاطع كلاهدوز، پلاك 441
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آبكوه - بعد از تقاطع كلاهدوز - پلاك 441

پیجر

زرین سامانه شرق

313 : تن

پایانه راه دور RTU

زرین سامانه شرق

625 : تن

میكروفون های كنفرانس

زرین سامانه شرق

6000 : تن

پانل جمع آوری اطلاعات تله متری

زرین سامانه شرق

5312 : تن