ریسندگی مشهد
درباره شرکت

id : 37841
نام : ریسندگی مشهد
پروانه بهره برداری : 1713915/121
تلفن کارخانه : 5422481
تلفن دفتر مرکزی : 8426363
آدرس کارخانه : مشهد- ج قوچان ك 21 سمت راست جنب شركت فرش مشهد
آدرس دفتر مرکزی : مشهد- پنجراه سناباد خ علوی پلاك 16

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

ریسندگی مشهد

2500 : تن

تاپس اكریلیك

ریسندگی مشهد

10 : تن