علیرضا خاتمی
درباره شرکت

id : 435
نام : علیرضا خاتمی
پروانه بهره برداری : 16743
تلفن کارخانه : 1451-6621211
تلفن دفتر مرکزی : 1451-5514913
آدرس کارخانه : اردبیل- میدان ایثار شهرك صنعتی شماره 1-خیاان سیزدهم-قطعه6
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل- خ دانشگاه-جنب قدس 9-صنایع mdf خاتمی

میزمخصوص ازمایشگاههای پزشكی

علیرضا خاتمی

10 : تن

هودهای ازمایشگاهی

علیرضا خاتمی

20 : تن

كابینت چوبی

علیرضا خاتمی

20 : تن

درب پیش ساخته چوبی

علیرضا خاتمی

1000 : عدد