رضانخ
درباره شرکت

id : 37791
نام : رضانخ
پروانه بهره برداری : 121/1875159
تلفن کارخانه : 9151151748
تلفن دفتر مرکزی : 2258113-
آدرس کارخانه : مشهدك15 ج قوچان جنب بیمارستان طالقانی
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - خ دكترچمران مقابل بانك ملی پ 62

تاپس اكریلیك

رضانخ

60 : دستگاه

رنگرزی نخ اكریلیك

رضانخ

7500 : تن

نخ هایبالك

رضانخ

5000 : تن

نخ تكسچره

رضانخ

100000 : تن