صنایع غذایی شكوه ناب
درباره شرکت

id : 411
نام : صنایع غذایی شكوه ناب
پروانه بهره برداری : 7937
تلفن کارخانه : 1451-8383621
تلفن دفتر مرکزی : 1451-7716632
آدرس کارخانه : اردبیل-شهرك صنعتی2-فاز2-قطعات 1464و1448
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-شهرك كارشناسان فاز 2 خ پونه 2 پ326

كیك لقمه ای

صنایع غذایی شكوه ناب

70 : تن

كیك ماشینی

صنایع غذایی شكوه ناب

150 : تن

كلوچه

صنایع غذایی شكوه ناب

70 : تن